ИМПЕТИГИНИЗАЦИЯ ДЕРМАТОЗОВ

  ИМПЕТИГИНИЗАЦИЯ ДЕРМАТОЗОВ — течение различных дерматозов, осложненное развитием импетиго. См. "Импетинго"

Яндекс.Метрика